Siarad â ni heddiw

Nod Semita yw gwneud bywyd pawb yn fwy diogel. Rydym yn Canolbwytio ar rannu gwybodaeth bwysig â’r bobl mae arnynt ei hangen, pan mae arnynt ei hangen mwyaf.